Sveriges Kvinnoorganisationer, tidigare Kvinnolobbyn, har anmält Carina Bergfeldts pratshow på SVT till Granskningsnämnden.

Orsaken är att Bergfeldt inte anses ha ställt tillräckligt kritiska frågor till Micael Bindefeld och Nicklas Sigurdsson när de medverkade i helgens program.

De två berättade om att bli pappor och hur de tagit hjälp av en värd/surrogat-mamma i USA. Sveriges Kvinnoorganisationers menar att programmet därmed ”trivialiserar surrogathandeln”. I sin anmälan till Granskningsnämnden menar de att programmet tagit upp ett ”kontroversiellt ämne” och behandlat det ”ensidigt”. Därmed vill de att programmet skall fällas för att bryta mot kravet på opartiskhet.

Förutom Sveriges Kvinnoorganisationer även kommit in många kommentarer till Carina Bergfeldts och Micael Bindefelds sociala mediekonton.

Micael Bindefelds konto på Instagram är fylld av hyllningar till hans och makens medverkan medan Carina Bergfeldt får ta emot mycket kritik från enskilda via sitt konto.

Sveriges Kvinnoorganisationer består av ett 50-tal kvinnoorganisationer med 130 000 medlemmar och vill bland annat kriminalisera surrogatarrangemang i utlandet och stoppa de ”surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i Sverige”.

Inom HBTQ-rörelsen har en spricka uppstått i synen på värd/surrogatmödraskap sedan HBT-Socialdemokraterna 2021 tog ställning mot att legalisera altruistiska lösningar medan HBT-Liberaler, Öppna Moderater liksom RFSL håller fast vid sina ställningstaganden att just icke kommersiella, altruistiska, värd/surrogatmödraskap skall bli tillåtna.