Med erfarenheter av hat och hot inom organisationen, främst på lokalt plan, har RFSL inlett ett semarbete med säkerhetsföretaget Verisure.

– RFSL och hbtqi-rörelsen i stort behöver allt stöd vi kan få, för att möjliggöra ett fortsatt starkt och hållbart engagemang trots risken att utsättas för hat och hot. Därför är detta strategiska och långsiktiga samarbete vi nu lanserar med Verisure mycket betydelsefullt, säger Fredrik Nilsson tf verksamhetschef RFSL i pressmeddelandet.

Samarbetet består av att Versiure tar del av utbildning via RFSL för att öka kunskapen i hbtqi-frågor inom företaget och Verisure svarar upp med att ”stötta RFSL:s opinionsbildande arbete och bistå RFSL:s avdelningar i det lokala säkerhetsarbetet.

– Verisure vill stödja det viktiga arbete RFSL gör och stå upp för rätten att vara sig själv; både i samhället och på vår arbetsplats. Jag är stolt över att vi nu med RFSL:s hjälp arbetar för att bli ett ännu mer inkluderande och välkomnande företag för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning, säger Jonas Lindström VD Verisure Sverige i det gemensamma pressmeddelandet.