Under lördagens Helsingborg Pride blev ungdomar från Ung HBTQ/HBG utsatta för hot och verbala påhopp på väg till paradtåget. Gruppen, som inkluderade personal från Ung HBTQ/HBG, tvingades genomgå flera hatiska glåpord under den 20 minuter långa promenaden från Stadsparken till Gröningen, där paradtåget skulle avgå. Helsingborgs stad har polisanmält händelsen som ett hatbrott, meddelas i stadens pressmeddelande.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat och har anmält det som fall av hatbrott. Vi kommer även anmäla det inträffade som en arbetsskada, en så kallad Stella-anmälan. Vi har erbjudit stödsamtal till personalen och verksamheten har haft extraöppet för ungdomarna i veckan, säger tf. fritidschef Anders Bengtsson i Helsingborg.

Lördagens händelse blev en allvarlig påminnelse om den kontinuerliga utsattheten för hot och trakasserier som hbtq-personer möter, konstaterar staden. De hänvisar till negativa tendenser som blir allt mer utbredda både internationellt och i Sverige. Statistik inom folkhälsan visar att livsvillkoren för hbtq-personer är sämre jämfört med den bredare befolkningen. Särskilt unga transpersoner lider mer och känner sig mer osäkra än genomsnittet i Helsingborg, enligt rapporten ”Nulägesanalys om barn och ungas hälsa i Helsingborg” och Minoritetsrapporten som Helsingborgs stad beställde 2022.

– Helsingborgs stads styrdokument Plan för lika möjligheter pekar ut riktningen för stadens arbete mot diskriminering och för lika möjligheter och rättigheter. Staden måste ta sig an utmaningarna om skillnader i livsvillkor och göra allt vi kan för att motverka otrygghet, kränkningar och diskriminering. Vi ska stå upp för medmänsklighet, jämlikhet, öppenhet och respekt, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborg.

Arrangörsgruppen för Helsingborg Pride har också uttalat sin bestörtning och sorg över det inträffade. Ung HBTQ/HBG-gruppen, som gick längst fram i paradtåget, utsattes för hatbrott med vuxna och unga vuxna som skrek glåpord och hat.

”Vi lever i oroliga tider och hbtq-personer hotas världen över. Förutom det som skett under Helsingborg Pride så märker vi även av det i andra delar av Sverige, så som Västerås Pride och den nya reformen som trätt igenom i USA. Helsingborg Pride fördömer det som har skett och kräver ett uttalande från staden och ledande politiker. Pride behöver ske året om. Helsingborg Pride ser fram emot att ha ett möte med Helsingborg stad om hur vi kan förbättra det här tillsammans,” skriver de i sitt uttalande.

Arrangören bakom Helsingborg Pride framhåller också vikten av att polisanmäla händelsen. ”Man ska alltid polisanmäla, även om man är medveten om att ärendet läggs ner. Det förs statistik på hatbrott mot hbtq personer och gör vi inga polisanmälningar har inte polisen argument att tillsätta fler resurser,” skriver de.