RFSL släpper idag en rapport där asylrättsjuristen Aino Gröndahl gått igenom 1 360 beslut och domar i hbtqi-asylärenden mellan november 2020 och maj 2023. I granskningen har Gröndahl kommit fram till att 96% av besluten och domarna lett till avslag.

I genomgången framkommer att avslag och utvisningar gjorts på olaglig grund och att ingen individuell prövning i praktiken sker. Rapporten konstaterar även att enskilda personer utvisas till länder där hbtq-personer förföljs och till och med hotas av dödsstraff.

Regeringen har uttalat att just hbtqi-flyktingar skall kunna ges skydd även om inriktningen är att i ett ”paradigmskifte” minimera invandringen till landet. RFSL säger i rapporten att det så kallade ”diskretionskravet” lever kvar, dvs att en asylsökande skall kunna påvisa att hen försökt dölja sin identitet. Ett krav som redan i början av 2000-talet avvisats vid juridiska prövningar.

Gröndahl påvisar att bedömning av trovärdigheten hos de asylsökande baseras på stereotypa bilder av hur hbtqi-personer är. RFSL talar till och med om att Migrationsverket och domstolarna fortsatt är fördomsfulla. Aino Gröndahl noterar i sin granskning att Migrationsmyndigheterna ofta kräver att de som söker asyl skall känna skam och ha negativa känslor kring sin identitet.

– Sverige fortsätter att utvisa hbtqi-personer på olagliga grunder. Det är en rättsskandal som pågår i det tysta, bakom tystnadsplikt och sekretess. En skam för ett land som gör anspråk på att vara en rättsstat, säger Aino Gröndahl i samband med att rapporten presenterades på Pride House.

– Nu måste regeringen säkerställa att asylprövningen för hbtqi-personer följer svensk och internationell rätt. Fram till dess vill RFSL att alla olagliga avslag och utvisningar av hbtqi-personer stoppas, säger Peter Sidlund Ponkala, förbundsordförande RFSL.

RFSL vill även att den utredning om ”rättssäkerhet på migrationsområdet” som regeringspartierna och Sverigedemokraterna kommit överens om i det så kallade Tidöavtalet, snarast skall tillsättas.