I lördags samlades tusentals kroater i huvudstaden Zagreb för att protestera mot Istanbulkonventionen. En konvention som rör våld mot kvinnor, men som den katolska kyrkan i Kroatien liksom den konservativa oppositionen menar kommer leda till att samkönade äktenskap och transpersoners rättigheter erkänns.

Istanbulkonventionen sätter upp gemensamma regler för Europarådets medlemsländer när det gäller bekämpandet av våld mot kvinnor i hemmet och i samhället. I ett avsnitt anges att brottsoffers rättigheter skall skyddas oberoende av bland annat sexuell läggning och könsidentitet. I övrigt handlar konventionen om kvinnors och flickors rättigheter.

Sverige ratificerade konventionen 2014 och lämnade i höstas sin första rapport till Europarådet om hur konventionen efterlevts.

Det aktiva motståndet mot att erkänna samkönad familjebildning och transpersoner har växt inom de konservativa och socialkonservativa rörelserna i Europa. I bland annat Frankrike och Spanien har tiotusentals personer tidigare år samlats till offentliga manifestationer mot könsneutrala äktenskap och regnbågsfamiljer. Även där har olika religiösa samfund deltagit.

I Norden har de socialkonservativa partierna Dansk Folkeparti, Sannfinländarna, Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna varit motståndare till att förändra äktenskapslagar och genomföra reformer som erkänner tran

spersoner. Efter att lagar kring äktenskap har har blivit könsneutrala har dessa partier valt att inte kräva att de återgår till att endast gälla heterosexuella par.
I Sverige har dock Sverigedemokraterna efter att tvångssteriliseringen avskaffades valt att inte vilja ge ersättning till de drabbade och partiet motsätter sig fortsatt aktivt möjlighet till adoption och insemination för samkönade par.