Sent tisdag kväll, på den internationella dagens för transpersoners synliggörande, presenterade Ungerns vice premiärminister Zsolt Semjén (KDNP, kristdemokraterna) en förändring av landets lagstiftning kring folkbokföring så att endast kön vid födsel får anges i olika register.

Därmed förbjuds uttryckligen ändring av juridiskt kön. Den ungerska sajten Index.hu citerar motiveringen till förslaget från den ungerska regeringen. : ”Det kön som anges i civilregistret är baserat på fakta som fastställts av läkare och deklarerats till registret. Registret intygar de fakta och rättigheter som det inkluderar tills annat bevisats, och skapar därmed inte rättigheter. Det kön som anges i registret kan emellertid ligga till grund för rättigheter eller skyldigheter, och därför är det nödvändigt att definiera kön vid födseln. Med tanke på att det helt är omöjligt att ändra sitt biologiska kön är det nödvändigt att fastställa i lagen att det inte heller kan ändras i civilregistret.

Då förslaget till ny lag gäller grundlagar krävs två tredjedels majoritet i parlamentet för att genomföra dem. Antas det kommer endast det kön som registrerades vid födsel kunna anges på exempelvis nationella ID-kort.

Förslaget presenteras två veckor efter att 23 transpersoner lämnat in en stämningsansökan mot den ungerska staten till Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter då de sedan 2018 inte tillåtits ändar sitt juridiska kön och namn i civilregistret. De 23 har stöd av organisationen Transvanilla som konstaterar att det sedan 2003 varit teoretiskt möjligt att ändar juridiska kön i landet, men att detta aldrig reglerats i lagstiftningen.

– Vi har upprepade gånger understrukit att ändring av juridiskt kön säkrar den enskildes rätt till självbestämmande och att reglering av detta måste vara på plats, snabba, transparenta och tillgängliga, kommenterar ordföranden Barnabás Hidasi, på organisationens hemsida.

De kräver att lagen dras tillbaks och lovar fortsätta ”kampen för vårt community”.