Reaktionerna på Victor Orbáns politiska turer, nu senast att föreslå ett förbud för att ändra juridiskt kön, är hårda från svenska moderaterna.

Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson kaller i ett pressmeddelande att den ungerska regeringens föreslagna förbud mot att juridiskt ändra kön är ”grovt”.

– Med ett penndrag tar den ungerska regeringen bort transpersoners rättigheter och möjligheten att lagligt förändra kön. Vad Ungern gör här är i praktiken att säga att en utsatt minoritet inte bör ha några rättigheter och inte bör ses i Ungern. Det är en människosyn och en lag som inte är värdig för Europa och som går emot allt vi står för.

Nilsson reagerar även på att regeringen i Ungern nu getts möjlighet att ta beslut genom dekret, utan parlamentets inblandning.

– Det skrämmer mig vad regeringar med kvasi-demokratiska avsikter och nationella konservativa attityder kan göra under tiden resten av världen är upptagen av Coronakrisen, säger han. Det som händer nu i Ungern är förmodligen bara början. Vi ser samma mönster nu också i Uganda och i USA.

Även Tomas Tobé, ledamot av Europaparlamentet kritiserar utvecklingen i Ungern och ger stöd till partiledaren Ulf Kristerssons krav på att Fidesz utesluts ur EPP.
– Gränsen är sedan länge passerad. Den liberala demokratin, rättsstaten och individens oinskränkta rätt måste i alla lägen försvaras, säger säger han i det gemensamma pressmeddelandet.

I det uttalar sig även Fredrik Saweståhl, tidigare förbundsordförande i Öppna Moderater och idag ordförande i the European Centre-Right LGBT+ Alliance, den europeiska samarbetsorganisationen för Öppna moderaters och Öppna kristdemokraters syskonorganisationer.

–  Det är tragiskt att ett land i Europa och i EU agerar på det sätt som Victor Orbáns Ungern. Inga lagar i världen kan tala om för människor vilka de är. EU måste ta Ungern i örat så det känns. Vi kommer också kräva att EPP – det parti i Europa som vi tillhör omedelbart utesluter Orbáns parti Fidesz, säger Saweståhl.

Orbáns parti Fidesz liksom det ungerska kristdemokratiska parti, KNDP, som leds av landets vice premiärminister Zsolt Semjén, ingår i den Europeiska partigruppen EPP (European People’s Party) där såväl svenska Moderaterna som Kristdemokraterna ingår. Fidesz är sedan förra året suspenderade men ännu inte formellt uteslutna ur EPP.

– EPP kan inte ha ett parti i sin grupp som uttryckligen vägrar erkänna enskilda och utsatta minoritetsgrupper, understryker Kim Nilsson för Öppna Moderater.