Medan de lutherska kyrkorna i övriga Norden redan tagit ställning för att samkönade par kan vigas kyrkligt, har den finska kyrkan svårt att ta ställning.

Det krävs 3/4-dels majoritet vdi ett Kyrkomöte för att ändra kyrkans syn på äktenskapet. Det finns inte det stödet ännu, konstaterar Borgå Stifts biskop Bo-Göran Åstrand i ett intervju med Svenska Yle. Det svenskspråkiga stiftets biskop räknas till de ”liberala” och beklagar att frågan ännu inte kunnat lyftas vid ett Kyrkomöte.

Enligt en artikel i Svenska Yle om huvudstadsregionens svenska församlingars hantering av samkönade äktenskap är det enbart Esbo svenska församling, inom Borgå Stift, som tagit ett beslut att samkönad vigsel inte får genomföras. Övriga församlingar underlättar på olika sätt för samkönad vigsel i lokaler.

En församling som  tröttnat är Matteus i Helsingfors där kyrkoherde Helene Liljeström meddelat att samkönade vigslar nu kan genomföras av präster, dock inte i själva kyrkosalen.

Bakom oviljan till en kyrklig vigsel finns Högsta förvaltningsdomstolen dom tidigare i höst, där Uleåborgs domkapitel fick rätt när de utdelade en skriftlig varning till en präst som vigt samkönade par.

Även om frågan om kyrklig vigsel inte finns på det pågående Kyrkomötets agenda tror biskop Bo-Göran Åstrand att den kan komma upp under frågestunder.