I flera kanadensiska städer gick tusentals med i protester mot att unga homo-bisexuella och transpersoner inkluderas i det kanadensiska samhället. Protesterna riktade sig mot att hbtq nämns i skolundervisning, att unga kan få tillgång till litteratur där samkönad kärlek och olika könsuttryck inkluderas och att unga med tankar kring homo-bisexualitet och könsidentitet skall kunna tala med skolans lärare och kuratorer utan att det rapporteras vidare till föräldrarna.

Onsdagens protester kallades ”1MillionMarch4Children,”, dvs miljonmarsch för barn.

– Dessa protester stöds av ett brett spektrum av högerinriktade och konspirationsteoretiska grupper, inklusive kristna nationalister, konservativa muslimer, COVID-19-konspirationsteoretiker, suveräna medborgar-aktivister, aktivister mot offentlig utbildning, sa Hazel Woodrow, utbildningsansvarig för den Kanadensiska Anti-Hat-nätverket, till queer-tidningen Xtra.

Motdemonstranter i Vancouver

Enligt Xtra var det inte 1 miljon som protesterade och på flera platser var motdemonstranterna fler. Även om det var många upprörda känslor vid de olika protesterna Kanada runt, så var det enbart några få gånger där polisen valde att ingripa och arrestera enstaka personer.

Att rikta sig mot hbtq-samhället genom att uppge att man vill ”skydda barnen” är en traditionell idé hos konservativa grupperingar. Nu har den kompletterats med budskap om ”föräldrars rättigheter”, dvs att föräldrar skall ge tillstånd om skolan skall få informera om existensen av homo-bisexuella och transpersoner.