Medan delstater som Florida antar lagar som får regnbågsrörelsen att varna för att flytta till delstaten, går Kalifornien den helt motsatta vägen.

I fredags undertecknade guvernör Gavin Newsom (demokraterna) nio nya lagar för att stärka hbtqi+personers vardag i delstaten.

– Kalifornien är stolt över att ha några av de mest robusta lagarna i nationen när det gäller att skydda och stödja vårt hbtq+community, och vi är engagerade i det pågående arbetet med att skapa säkrare, mer inkluderande utrymmen för alla kalifornier, sa guvernören i ett pressmeddelande. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda sårbara ungdomar, främja acceptans och skapa mer stödjande miljöer i våra skolor och samhällen.

Lagarna handlar om kompetensutbildning och kunskapsträning i hbtqi+kulturella frågor för offentliganställda lärare och skolpersonal. En rådgivande arbetsgrupp tillsätts för att identifiera behov hos hbtqi+studenter och föreslå åtgärder. När hbtqi+barn och unga placeras i fosterhem skall delstatens sociala myndigheter säkerställa att de inte placeras i fientliga hem och miljöer. Domstolar skall vid varje ansökan om minderårigs ändring av kön och könsidentifierare skall hållas konfidentiell. En av lagarna ålägger offentliga skolor och universitet att uppdatera alla studentjournaler så att dessa återspeglar lagligt ändrade namn och kön. Detsamma gäller i en annan lag gällande myndigheters register över vilka personer i delstaten som fått olika tillstånd.

De som får licens för näringsverksamhet och erbjuder kunder singel-toaletter skall informeras om att dessa skall märkas könsneutralt. Standard för könsneutrala toaletter fastställs för såväl offentliga som privata grundskolor och gymnasier. Slutligen skall brottsbekämpande myndigheter använda den gripnes valda namn och pronomen när information om dem läggs ut i sociala medier.

Ett lagförslag som antagits i delstatsförsamlingen la han dock in sitt veto mot. Lagen var menad att vid vårdnadstvister där transbarn finns så skall domstolen överväga om föräldern bekräftar dennes könsidentitet vid utdömande av vårdnad. Gavin Newsom menade att lagen redan anger ”barnets bästa” och att lagstiftande församlingar skall vara försiktiga med att diktera ”juridisk standard” för domstolar.

Republikanska presidentkandidaten och Floridas guvernör Ron DeSantis talar den 16 september 2023 i Des Moines, Iowa, till vänster, och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, talar den 12 september 2023 i Sacramento, Kalifornien, till höger.

De nya lagarna liksom delstaten Kaliforniens inställning i regnbågsfrågor jämfört med Florida återspeglar den konflikt som fanns redan på 70-talet mellan de två. Då var det främst apelsinjuicedrottningen Anita Bryant som stod för de konservativa kampanjer mot främst homosexuella i Florida. Idag är det guvernören Ron DeSantis som tagit den rollen. På 70-talet fick främst San Franciscos stadsfullmätktigeledamot Harvey Milk och dåvarande borgmästaren Dianne Feinstein symbolisera de mer liberala stämningarna i delar av Kalifornien som nu Newsom gärna lyfter fram.

Floridas anti-gay-aktivist Anita Bryant och San Franciscos gay-aktivist Harvey Milk.