Under måndagen meddelade Österrikes regering genom justitieminister Alma Zadic (de gröna) att de kommer utbetala skadestånd till homo-bisexuella som straffats enligt landets anti-homo-lagar.

Homosexuella kontakter var förbjudna i Österrike fram till 1971. Fram till 2002 hade landet även högre åldergräns för sexuell myndighetsålder för homosexuella män jämfört med lesbiska och heterosexuella.

Skadeståndet skall utbetalas så att 3000€ utbetalas för varje nu upphävd dom och ytterligare 1500€ för varje år som en person dömts till fängelse. 500€ skall utbetalas för varje brottsutredning som inletts och om utredningen inneburit ekonomisk, yrkesmässigt eller hälsomässiga nackdelar skall ytterligare 1500€ utbetalas.

Totalt har 33 miljoner Euro avsatts till de, som regeringen bedömer, 11 000 personer som kan omfattas av den nya lagen om skadestånd. För tat skadestånd skall prövas och eventuellt utbetalas krävs att personer själva ansöker om det.

Tyskland beslutade 2017 om att på liknande sätt betala ut skadestånd och 2021 beslutades att betala skadestånd till de militärer som utsatts för diskriminering på grund av könstillhörighet och/eller sexuell läggning.

I Sverige har frågan om att staten borde be om ursäkt för de som drabbats av anti-homosexuell lagstiftning väckts av författaren och QX krönikören Mian Lodalen.

– Jag menar fortfarande att det vore på plats att be homosexuella i Sverige om ursäkt, sa Lodalen i somras när Tyskland beslutade att det förlänga tidsgränsen för att ansöka om det skadestånd som beslutats om 2017 .
– Jag tycker alla de som fängslats, utsatts för fruktansvärd behandling inom psykiatrin och saknat grundläggande rättigheter förtjänar en postum ursäkt. Det är väl ändå det minsta vi kan begära?