Efter QX artikel om att SD i sin budget för 2024 i Region Kalmar velat stryka HBTQI-certifieringen svarar nu majoriteten med att den skall finnas kvar. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet skriver till QX i ett uttalande att även om regionens patienter är ”landets allra nöjdaste” med det ”allra högsta förtroendet för hälso- och sjukvården i landet” så vill de ständigt arbeta för att bli bättre

– Det är verkligen talande att SD vill göra sig av med HBTQI-certifieringen trots att de inte ens vet vad den innehåller, säger Mattias Adolfson (S) regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande och fortsätter.

– De ser bokstäverna HBTQI och konstaterar direkt att det inte ger någon vårdnytta. Att våra medarbetare i Region Kalmar län får möjlighet till att lära sig mer om inkluderande bemötande samt får en ökad förmåga att upptäcka och reflektera över normer leder givetvis till en mer jämlik hälsa i vårt län. Det är en farlig väg som SD stakar ut där viktiga samtal kring diskriminering tolkas antingen som överspelt gnäll, larvig identitetspolitik eller ”wokeism”.

Adolfsson säger även att SCV-majoriteten i Region Kalmar län ”är tydliga” och menar att ”kontinuerligt antirasistiskt, antisexistiskt och antihomofobiskt värdegrundsarbete är inte trams, det är en avgörande del av den svenska välfärdens framtid”.

– Alla vi som på allvar värnar om en inkluderande välfärd bör värna detta arbete, menar han.

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för primärvården säger att  när medarbetare i Region Kalmar län får kunskap om hur hbtqi-personers livsvillkor och normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande så ”leder såklart det till ett bättre bemötande, bättre vårdmöten och därmed en bättre vård.”

– För oss i SCV-majoriteten är det viktigt att alla patienter i vårt län ska kunna känna sig trygga med vården. I dagsläget har vi 59 HBTQI-certifierade enheter i vårt län. Vi ska arbeta för att de blir fler, utlovar hon.

Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård och personalutskottets ordförande, lyfter att HBTQI-cetrifiering sänder en viktig signal i den interna verksamheten.
– I SCV-majoritetens Region Kalmar län välkomnas alla medarbetare oavsett exempelvis kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Om vi tillåter att diskriminering tar sig in i välfärdens institutioner så urholkar det välfärdsanställdas möjligheter och förmåga att göra sitt arbete. Det kan leda till stora arbetsmiljöproblem som mobbning eller utfrysning med sjukskrivningar och stort lidande för den enskilde som följd. Rent krasst behövs varenda en av de som är anställda inom välfärden, och fler därtill. Därför måste vi se till att samtliga känner sig välkomna och har alla förutsättningar att leverera den förstklassiga vården som Region Kalmar län erbjuder, avslutar hon,