En undersökning genomförd av Pew Research Center framkommer att det finns stora skillnader mellan acceptansen för samkönade äktenskap i asiatiska länder.

Bland. de 12 länder där opinionsundersökningar genomförts är det i medeltal 49% som svarat att de för eller ganska mycket för att deras land inför möjlighet för samkönade par att gifta sig. Trots att Taiwan är det land som verkligen infört samkönade äktenskap hamnar de först på 7:e plats av de 12 undersökta med 53% positivt svarade.

Mest positiv är befolkningen i Japan, där 68% är positivt inställda och 26% negativt, följt av Vietnam, 65% respektive 30% och Thailand, 60% respektive 32%. Mest negativa är Indonesien med 5% som svarade positivt, 92% negativt, Malaysia 17% respektive 82% och Sri Lanka 23% respektive 69%.

Över hälften av befolkningen var även positiva i Hong Kong, Kambodja och Indien, medan i Singapore och Sydkorea liksom i Taiwan var färre än hälften positivt inställda.

När undersökningsföretaget tittade på religiös tillhörighet visade det sig att mest positiva svar kommer från de som inte ser sig som religiösa med undantag av Vietnam där fler kristna och buddister var positivt inställda. I Thailand svarade endast 14% av de som ser sig som muslimer positivt för samkönade äktenskap medan hela 64% av buddisterna var positivt inställda. Överlag var muslimskt identifierade mer negativt inställd än kristna, buddister och hinduer.

Åldersmässigt var skillnaden störst i Taiwan, där 75% av de svarande under 35 år var positivt inställda medan endast 33% av de över 35 år gav stöd till samkönade äktenskap.

Frågan om samkönade äktenskap är politiskt aktuella i både Hong kong, Thailand och Indien.