Den brittiska kvinnotidningen med lesbisk och lhbtqi-inriktning, Diva, har tillsammans med Stonewall och Kantar undersökt sina läsares värderingar.

2 904, vad som kallas, lhbtqia-kvinnor och ickebinära svarade på enkäten. 35% av dem identifierade sig som lesbiska, 6% som gay, 41% som bisexuella och 9% som asexuella.

När det gäller könsidentitet svarade 23% av dem att de är ickebinära. Som i andra undersökningar av regnbågsgruppen är det Generation Z, födda mellan 1996- 2012 som visar sig ha flest som ser sig som ickebinära. I denna undersökning svarade 24% detta jämfört med 12% bland Generation Y, födda 1980-95, 9% av Generation X, 1065-1979 och endast 7% av ”babyboomers”, födda 1946-1964, och generationerna tidigare tidigare.

I undersökningen framkom att 81% kunde vara öppna med sin identitet bland ”nära vänner” med färre än 50% tyckte sig kunna vara öppna med sin sexuella läggning i sitt närområde. Endast 25% av transpersoner, intersexuella och ickebinära känner sig trygag med att resa utomlands och endast 31% av gruppen säger att de känner sig säkra på barer och nattklubbar,