Under ett offentlig debatt vid konstutställningen Jerusalem i Stockholm gick konstnären och fotografen Elisabeth Ohlson-Wallin till hårt angrepp mot polisen i Göteborg. Efter påtryckningar valde hon att ta bort en bild som säkerhetspolis och Göteborgspolisen bedömde skulle väcka starka känslor. Säkerheten kring utställningen på Världskulturmuseet var trots den borttagna bilden rigorös.
– Det jag hörde var att ”du borde gå hem och tänka över om det är värt att riskera andra människors liv”, sa Elisabeth Ohlson-Wallin vid debatten då den bild som hon tagit bort visades och debatterades.
– Det har gått så långt att polisen nu går in och påverkar konsten, sa hon.
Påtryckningarna från polis, men även andra som sett och uttalat sig om bilderna innan utställningen sattes samman, fick Elisabeth Ohlson-Wallin att ta bort den bild som skulle illustrera den sura ur Koranen där män som söker sig till ”sitt eget kön” istället för till kvinnor åthutas för att de ”överskrider alla gränser”.

Elisabeth Ohlson-Wallin framför en del av den bild som tagits bort, vid tisdagskvällens debatt

Bilden är tagen i ett muslimskt hem i Betlehem där tre män med bara överkroppar befinner sig i en bönesituation. En av männen sitter på knä på en bönematta, en annan som har sin hand på den knäböjandes axel sitter på sängen bredvid och en tredje står i halvskugga bakom med händerna för ansiktet.
De tre männen är judar eftersom Ohlson-Wallin inte hittat några muslimska män som vågade ställa upp. Just detta var en av de frågor som diskuterades i samband med påtryckningarna för att få Ohlson-Wallin att dra tillbaks bilden.

Även en bild med Muhammed-citat som skymtar på väggen bakom de tre männen har ansetts problematisk då den syns i samband med att det är homosexuella män med bara överkroppar i en bönesituation.
– Men detta är en vardaglig situation, bortsett från de bara överkropparna, sa Ardashir Bibakadabi, troende homosexuell shia-muslim med rötter i Iran.
Han berättade att han själv lever med en muslimsk man och att han blev mycket besviken när just denna bild togs bort.
– Den visar att homosexuella troende muslimer finns, sa han.
Det var också hans besvikelse som fick Elisabeth Ohlson-Wallin att visa och debattera bilden i samband med utställningen på Södra Teatern i Stockholm.
Även Wilo, sunni-muslim med rötter i Somalia talade om det vardagliga med homosexuella relationer i muslimska sammanhang och familjer.
– De här situationerna finns i muslimska familjer och det är helt ok, sa hon med hänvisning till bilden.
Det som kan väcka anstöt menar hon kan vara att ”det blir offentligt, och hängs ut”. Privat sa hon så har få muslimer hon känner från sin somaliska uppväxt och miljö några problem med lesbiska och bögar. Det är när ”man kommer i grupp” och skall ta offentlig ställning som problemen uppstår. Men hon underströk att homosexualitet i sig inte var något konstigt i det Somalia hon växte upp i, innan inbördeskriget på 90-talet.
– Bilden vi ser av somalier i Sverige idag är lika konstig för mig som för er, sa hon.
– Muhammed var en bra man som inte dömde någon, underströk Bibakadabi som också är ordförande för den hbt-muslimska organisationen Homan.
– Gud vill inte att vi skall vara olyckliga, sa han vidare.
Han knöt därmed an till en debatt inom den kristna världen där en stor del av hbt-debatten handlat om vad Jesus och Gud egentligen sagt och vad andra tolkat i efterhand.
George Svéd, tidigare ordförande för idag slumrande svensk-judiska hbt-organisationen GALEJ tog upp den historisk kritiska bibelsynen och berättade om hur judiska församlingens rabbin i Stockholm Morten Narrow när partnerskapet kom i mitten av nittiotalet sa att ”that will be the day” om tanken på att partnerskap skulle förrättas i synagogan.
– Men idag har Judiska centralrådet sagt att man kan tillåta samkönade vigslar, kunde han konstatera.

Att det var en ömsint och närmast meditativ bild på tre män utan tillstymmelse till något uppenbart provocerande gjorde en stor del av de närvarande närmast förvirrade. Vad var det som var så känsligt?
– Det gick i vågor under förra våren, berättar Elisabeth. Först var det att det var tre judiska män som ”spelade” muslimer som togs upp.
Sedan, berättade hon, nämndes att de satt med baken vänd mot Muhammed-citatet.
– Många heterosexuella har sådan konstig fantasi, sa hon om att några tolkat det som en slags sexuell markering.
– Kommer bilden nu att visas i utställningen?, frågade en i publiken. Något färdigt svar blev det inte på den frågan.
Till QX säger under onsdagen Elisabeth Ohslon-Wallin att den borttagna bilden kommer att ingå i utställningen framöver.
Utställningen på Kägelbanan pågår till den 21 januari och senare i vår kommer den till Växjö.

De bedjande. Bilden som debatterades på tisdagskvällenBorttagen bild debatteras på Kägelbanan

Jerusalem har kommit till Södran Starka känslor på Jerusalem-vernissage Ohlson Wallin ger en mörk bild av religion

Jerusalem i QX Shop