Den brittiska kulturorganisationen Homotopias Gary Everett som var curator för den retrospektiva utställningen med Åbos hemmason Touko Laaksonens teckningar, berättar att 90 000 besökte utställningen på Logomo.
Laaksonen som arbetade under namnet Tom of Finland föddes i S:t Karins utanför Åbo och utställningen under kulturhuvudstadsåret utformades som en ”hemkomst”-utställning.
Som QX tidigare kunnat berätta har den retrospektiva utställningen under inneburit att en permanent Tom of Finland-samling kommer att byggas upp i Åbo, med såväl hans erotiska bilder som tidigare verk och personliga brev.
I ett pressmeddelande från Homotopia säger Suvi Innilä från Åbos Kulturhuvudstadsår att Tom of Finland-utställningen var ”en av de viktigaste och mest välbesökta” utställningarna under året.
Stiftelsen Åbo 2011s verkställande direktör Cay Sevón fyller i med att berätta om den fortsättning som nu kommer ske genom Åbo Akademis och Stadsmuseets arbete med att bygga upp en samling.
– Projektet har på många sätt gett oss i Åbo en gåva med bestående relevans, säger hon i pressmeddelandet.

Mer om Homotopia på Homotopia.tv


Tom of Finland får permanent hem

Upprymt mingel när Tom kom hem till Åbo

Tom of Finland har kommit hem