Det blev en efterfest när USAs ambassad i år bjöd in till ett mingel för att tacka Stockholm Prides engagerade. I år hakade dessutom Australiens ambassad på för att framföra sitt tack, mitt under brinnande äktenskapsdebatt på hemmaplan.

I avsaknad av ambassadör var det Charges Daffairs David E Lindwall som hälsade välkommen för USAs räkning och Australiens ambassadör Jonathan Kenna underströk sitt lands aktiva medverkan för att påverka lagar och attityder kring hbtq i en positiv riktning på det internationella planet. Årets mingel skiljde sig något från tidigare år som hölls tätt intill själva festivalen och då Pride-volontärer dominerade.

På plats fanns Stockholm Prides styrelse och Haydar Adelson framförde dels ett tack för sin organisations räkning men la även till hur ambassadminglet var betydelsefullt för honom som hbtq-muslim med rötter i Irak. Denna gång var det även en bredare samling av Stockholms hbtq-community i kombination med en stor del av den diplomatiska kåren på plats. Uruguays ambassadör Santiago Winns, som bjöd till Pride-mingel i sitt residens, var bland annat på plats tillsammans med sin make Jose Luis Tejera.