Det blev en enorm uppslutning bakom Women’s March on Washington. Omkring 500 000 antas ha deltagit för att uttrycka sin oro och sin vrede över att Donald Trump nu tagit över som ny president i USA. I 160 Europeiska städer genomfördes samtidigt protester och förutom kvinno-frågor lyftes även rasism och hotet mot hbtq-rättigheter som den nya ledningen i USA anses utgöra. Många uppfattade även utformningen av Vita Husets hemsida som en bekräftelse på att det för hbtq-samhället är helt nya vindar på gång. Bara någon timme efter att Trump och hans vice president Mike Pence installerats försvann alla referenser till LGBT (HBTQ) från sidan.