Val 2002

Kristdemokraten Max Hobstig, styrelsemedlem i partiets avdelning i Stockholmsförorten Skarpnäck skriver interna politiska kommentarer och debattartiklar.
I sitt senaste inlägg ger han stöd till tanken på att kyrkorna skall ge upp sin vigselrätt.
”Som jag ser det skulle detta lösa den Gordiska knuten som länge gjort mig sömnlös. Kyrkorna kan inte ha två uppdragsgivare, Gud och staten.”
Genom att ge upp vigselrätten menar han att äktenskap och partnerskap kan likställas.
”Jag bygger mitt resonemang på att äktenskapet är ett juridiskt institut – ett strikt formbundet avtal mellan två personer… Partnerskap är en ”halvmesyr” för att inte reta fördomsfulla människor (sådana som jag) alltför mycket.”
Hobstig påpekar att den kyrkliga vigselakten med juridiska följder är ett sentida påfund.
”Huruvida ett äktenskap föreligger i religiös mening beror endast på parternas inbördes inställning i frågan. Härav följer att den teologiska konsekvensen av en vigselakt endast är en välsignelse av ett redan ingånget äktenskap.”

Han hänvisar i texten till den Katolska kyrkan tydliga syn att äktenskapet, men inte själva vigselakten, är ett sakrament och skissar på att Sverige skall följa andra europeiska länders sätt att dela upp det världsliga och religiösa.
”Först borgerlig vigsel med juridiska följder och sedan (om brudparet vill) fortsättning i kyrkan.”
Och han avslutar sin text:
Huruvida äktenskap i ”kyrklig mening” kan föreligga mellan två personer av samma kön är ingen fråga för det civila samhället. De kyrkliga samfunden bör få ha sina egna åsikter i frågan. Vill något samfund välsigna samkönade borgerligt ingångna äktenskap bör det vara fritt fram.”

http://www.skarpnack.kristdemokrat.se/

Källa: Kd i Skarpnäck

Publicerad: 2002-03-17 19:00:00