Synskadades riksförbund kritiserar Föreningen Stockholm Pride för att använda det i år 200-årisfirande skriftspråket punktskrift på sin DogTag.
På DogTagen står ordet hetero skrivet i regnbågsfärgad punktskrift. Syftet är enligt Prides pressrelease att genom metaforen punktskrift ”gestalta det synsätt som vissa instanser och politiker visar i sin jakt på att definiera vad som är normalt”.
– Det känns inte tydligt, säger Urban Fernquist på Synskadades riksförbund till QX. På det sättet man använder temat hetero så handlar det om en heteronorm som påverkar hbt-personer negativt. Att då förknippa det med punktskrift innebär att man även ger en negativ bild av punktskriften.
Initialt reagerade SRF på ett citat i tidningen QX julinummer där designern till årets DogTag citerades med att tala om att punktskriften var en metafor för politikers ”blindhet”.
– Men efter att ha läst på Pride hemsida tycker jag fortfarande att det känns otydligt, säger Fernquist till QX. I år då det är 200 år sedan skaparen av punktskriften, Louis Brailles, föddes arbetar vi med att få en positiv bild av punktskriften.
I ett pressmeddelande som SRF sänt beskriver Fernquist att punktskriften var en revolution för synskadade och att den ”står för frihet, delaktighet i samhället och makt över vårt eget liv. På samma sätt som så många människor i världen beskriver innebörden av att kunna läsa och skriva.”
– Men fortfarande är det inte självklart att synskadade får lära sig läsa och skriva punktskrift, inte ens i Sverige. För oss är därför punktskriften också förknippad med kampen mot utanförskap och diskriminering. Det är en situation man kan förvänta sig att de som står bakom Stockholm Pride borde kunna känna igen sig i och ha stor förståelse för.
– Hur önskar du att Pride skall agera nu?
– Egentligen vore det bäst om man inte använder den, men jag förstår att det vore ett jättebakslag, säger Fernquist till QX. Alternativet är att man förtydligar varför man gjort den och vad man vill visa genom att använda punktskrift.
Claes Nyberg, ordförande i Föreningen Stockholm Pride, förtydligar för QX tanken bakom att använda punktskrift på DogTagen.
– Vi beklagar att vi har varit otydliga i vår kommunikation kring valet av Dogtag och har respekt för reaktionerna. Tillsammans med formgivaren ville vi komplettera vårt normkritiska tema Hetero med att visa på andra utestängande normer såsom normer kring tillgänglighet. Vi ville också synliggöra de synskadade som finns inom vårt community. För första gången skulle de kunna läsa texten på vår Dogtag, och istället utestängs alla vi seende som då påtvingas att reflektera, säger han.

Årets DogTag av Alessandro Falca med texten Hetero skrivet i punktskrift