Det brittiska paret Helen och Annie flyttade till Sverige med sin treåriga son förra året.

– Annie fick jobb här samtidigt som jag lyckades byta tjänst inom mitt företag. Vi tänkte att Stockholm skulle vara ett familjevänligt ställe att bo på, lite mindre hektiskt än London, säger Helen.

Väl på plats kontaktade Annie Skatteverket som registrerade henne som förälder till sonen. Men när hon sökte barnbidrag via Försäkringskassan kom ett nytt besked i brevlådan: ”Skatteverket avser att annullera relationen mellan dig och barnet”.

– Vi blev chockade, det är vårt gemensamma barn som vi fick efter ett högst medvetet beslut och fertilitetsbehandlingar i Storbritannien. Där är vi både registrerade som föräldrar och våra namn står på födelsebeviset. Hade ett heterosexuellt par genomgått samma behandling hade fadern accepterats som vårdnadshavare automatiskt även om barnet blivit till med donerad sperma.

Paret är nu i kontakt med RFSL för rådgivning om hur de ska gå vidare med situationen. Nästa steg blir en närståendeadoption där tiden varierar från fall till fall.

– Det är stötande att min fru ska behöva adoptera sin egen son. Vi oroar oss för att något ska hända under tiden. Om jag behöver resa bort med jobbet eller om han blir sjuk och båda inte är erkända som föräldrar så blir det svårt för oss.

– Det här har fått mig att förstå hur sköra våra rättigheter är, och det gör att jag ifrågasätter öppenheten och omtanken i Sverige. Sen vi flyttade hit har alla jag kommunicerat med varit obesvärade inför vår familjekonstellation. Det här problemet klingar inte med den öppenhet jag upplevt i Sverige, säger Helen.

Anna Nordquist som är projektledare och redaktör på hbtqfamiljer.se, som drivs av RFSL Stockholm, menar att de inte är det enda drabbade paret.

– Den senaste tiden har vi varit i kontakt med ganska många par som är i den här situationen. Det är ju väldigt absurt att fråntas ett föräldraskap som redan har fastställts någon annanstans.

Att problemet finns beror i grunden på att barnet inte har tillkommit på en svensk klinik.

– Det finns två olika sätt att bli juridisk förälder i Sverige för samkönade par, genom föräldraskapsbekräftelse eller närståendeadoption. För att kunna göra en föräldraskapsbekräftelse krävs att barnet ska ha blivit till på en svensk klinik. Där är alla donatorer kontaktbara och innan man genomgår en behandling så skriver partnern på ett samtycke. Samtyckesblanketten, som skrivs under på svenska kliniker blir som ett kvitto på att alla dessa krav är uppfyllda. Flyttar man hit från t.ex Storbritannien har ju ens barn sällan tillkommit på svensk klinik, och har inte barnet tillkommit på svensk klinik krävs en närståendeadoption, säger Nordquist.

Fertilitetskliniker i Storbritannien har precis som i Sverige öppna donatorer och samtyckeskontroll för den icke biologiska föräldern.