Socialstyrelsen släppte under onsdagen enmansutredaren Karin Lindells rapport om transsexuellas situation i Sverige.
– Reglerna bygger på gammal lagstiftning. Konsekvensen blir att transsexuella som är gifta eller har registrerat partnerskap tvingas skilja sig för att få byta kön. De fråntas även rätten att frysa ned sina könsceller, säger Socialstyrelsens externa utredare Karin Lindell.
Lindell konstaterar i sin utredning att vården för transsexuella är ojämlik. Kvalitén avgörs av var man bor i landet. Mötet med vården upplevs av många transsexuella som kränkande och den utredningsprocess som föregår könskorrigeringen är långdragen och psykiskt påfrestande.
”Lagen om fastställande av könstillhörighet” från 1972 kräver att den som genomför en könskorrigering skall vara ogift, steril, svensk medborgare och minst arton år gammal. Detta konstaterar Lindell inte stämmer överens med dagens värderingar.
– Kraven på att vara ogift och steriliserad är förlegade och bör tas bort. De transsexuellas situation kan också förbättras genom att vårdgivarna tar sitt ansvar för att minska väntetiderna, säger hon.
Från föreningen KIM välkomnas utredningens kritik av dagens lagar.
– Vi är mycket glada åt att detta djupt kränkande krav nu äntligen ser ut att tas bort. Tvångssteriliseringarna är en skamfläck och har orsakat stor sorg för många. Det här är första steget till upprättelse. Ansvarig myndighet har sagt sitt, nu vill vi se ett snabbt agerande från regeringen, säger föreningens ordförande Lukas Romson.
Lukas Romson är dock kritisk till att utredaren inte föreslår att åldersgränsen på 18 år för byte av juridiskt kön inte skall ändras, dock utredas.
– Dagens situation leder till ökad psykisk ohälsa hos en redan utsatt grupp. Vi hoppas utredningen skyndsamt kommer till stånd och kommer fram till att även minderåriga transsexuella bör få tillstånd att byta juridiskt kön, säger Lukas Romson.
Även RFSL välkomnar utredningen och hoppas att kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund skall ta till sig slutsatserna.
– Nu har Göran Hägglund chansen att genomföra Socialstyrelsens förslag och gå till historien som socialministern som radikalt förbättrade transpersoners situation, säger förbundsordföranden Ulrika Westerlund.
Även Westerlund talar om den i lagen föreskrivna tvångssteriliseringen och de av samhället påtvingade skilsmässorna som en ”skam” för Sverige.
Kristdemokraterna håller Riksting i Örebro och driver där igenom en politisk plattform med budskapet om att staten inte skall blanda sig i individernas egna val. Enligt bloggaren Bengt Held är dock kristdemokraterna ett av de mest negativa partierna i riksdagen till att förändra de statliga ingreppen i transsexuellas liv. Man har ännu inte motsatt sig vare sig de påtvingade skilsmässorna liksom tvångssteriliseringen. Riksdagsledamot Otto von Arnold (kd) lämnade dock i höstas in en motion i riksdagen om att transpersoner skall omfattas när det gäller hatbrottslagarna.