Sedan 2008 har Diskrimineringsombudsmannen utrett mobbning riktad mot en högstadieelev i Mora kommun. Eleven blev redan från årskurs sju utsatt för mobbning för att andra elever antog att han var bi- eller homosexuell. I årskurs åtta kom han ut som bisexuell och mobbningen fortsatte. Bland de kräkningar han utsattes för var att bli kallad ”äcklig”, ”onormal” och ”bögjävel” och andra elever tryckte ned hans huvud i toalettstolen samtidigt som de spolade.
Tidigare Homo, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, fick anmälan om mobbningen och bristerna i skolans hantering på sitt bord 2008. När nu fallet avgjorts är det Diskrimineringsombudsmannen som tagit över sedan Homo lagts ned.
Till QX säger Anna Rosenmüller att DO inte ansett att skolan gjort tillräckligt för att agera mot diskriminering och kränkande behandling av eleven.
– I princip råder nolltolerans, säger hon till QX. Om skolan får kännedom om sådan behandling så skall en utredning påbörjar och skälig åtgärder vidtas. Skolan har vidtagit åtgärder men vi anser inte att de varit tillräckliga.
I slutet av september gjordes en förlikning mellan DO, som företräder pojken, och Mora kommun. Kommunen slapp därmed dras inför domstol av DO. I förlikningen ingår dels att skolan skall be pojken om ursäkt och dels utbetala ett skadestånd på 100 000 kronor.
Att utredningen tagit över två år förklarar Anna Rosenmüller med att det varit många olika händelser och att DO måste utreda alla.

Justin Aaberg, en av de unga elever som nyligen tagit sitt liv efter att ha mobbats på grund av sin sexuella läggning

I helgen som gick genomfördes en rad manifestationer i USA för att uppmärksamma mobbning på skolor riktat mot elever som är homo-bisexuella eller transpersoner. En rad uppmärksammade fall under hösten har fått skolor, samhälle och hbt-rörelsen att reagera kraftfullt.
Redan i april 2009 uppmärksammades problemet med ungdomar som tar sitt liv efter att ha mobbats i skolan. 11-åriga Carl Joseph Walker-Hoover tog sitt liv i april 2009 till följd av mobbningen i skolan där andra elever kallade honom bög. ”Även om han inte var gay så visar det som hände min som att antigay-mobbning blivit ett allt värre problem i skolorna” sa hans mamma till ABC förra året.
Redan 2009 talades det i USA om en ”trend” och i år har flera unga pojkars självmord ökat sorgen, men också vreden.
Den 22 september tog 18-årige Tyler Clementi sitt liv efter att elever på hans skola spelat in när han hade sex med en annan man och sedan lagt ut bilderna på nätet. I juli i år tog 15-årige Justin Aaberg sitt liv efter att han utsatts för mobbing i skolan. Och den 19 september hängde sig 13-årige Seth Walsh efter att även han mobbats svårt i sin skola på grund av att han var, eller uppfattades vara, gay. . Vid en minneshögtid i Philadelphia i söndags vid USAs största hbt-konvent, Equality Forum, togs även Asher Brown, 13, Raymond Chase, 19 och Billy Lucas 15 namn och öde upp. Tre pojkar som tagit sitt liv efter att de mobbats på grund av sin sexuella läggning.

Set Walsh tog sitt liv i september. Här talar hans bröder, Shane och Shawn, vid en minnesceremoni den 1 oktober: ”Jag önskar bara att folk kunde ha varit snällare mot honom...” sa lillebror Shawn

Som en reaktion på de många uppmärksammade mobbningsfallen och självmorden startade Dan Savage en YouTube-kanal på temat ”Det blir bättre”. Äldre hbt-personer med erfarenhet av att ha blivit mobbade som hälsar till unga att även om det är tufft just nu, så kommer det att bli bättre.
Se It’s get better-kampanjen.
Politiskt kräver nu engagerade i skolfrågor och hbt-organisationer att alla USAs delstater skall införa anti-mobbningslagar, liknande den svenska som kräver att skolan tar ansvar, för att få alla skolor att ta tag i problemet med mobbning.
En del politiska reaktioner på hbt-rörelsens kampanj i helgen har dock varit svala. Nyhetsbyrån AP rapporterar att ”religiösa konservativa” menar att kampanjen för att uppmärksamma självmord och mobbning är en onödig och manipulativ taktik för att påverka unga människors syn på homosexualitet.