Vid en ceremoni i samband med sabbaten i fredags installerades den nya rabbinen för Stora synagogan i Stockholm. Det är den konservative, Masorti-rabbinen David Lazar som tar plats på en stol som stått tom en längre tid.
Vid installationen deltog överrabbin emeritus Morten Narrow liksom representanter för olika religiösa samfund och EU-minister Birgitta Ohlsson.
I sitt tal framhöll David Lazar sin ”gode vän och kollega” Rabbi Andy Sacks som en av sina förebilder. Sacks är en ledande rabbin inom den konservativa Masorti-rörelsen som verkar för en pluralistisk judendom.
Lazar framhöll att Sacks ”visat mig och resten av våra rabbiner i Israel och övriga världen, hur man blir en bra och effektiv förespråkare för judar som är försatta i utkanten av samhället och lider i händerna på religiösa myndigheter.”
Han framhävde hur Andy Sacks arbetar ”oräkneliga timmar” för ”lesbiska, gay, bisexuella och transsexuella judar runt om i världen.”

Judiska församlingen är en ”enhetsförsamling” vilket innebär att olika judiska riktningar samsas i en och samma församling. Stora synagogan är sedan 2009 formellt ansluten till den konservativa Masorti-rörelsen och har även gudstjänster arrangerade av den progressiva rörelsen medan de två ortodoxa synagogorna på Södermalm och Östermalm har en egen rabbin. Den konservativa rörelsen bär namnet Masorti och är en rörelse som är mer ”liberal” än den ortodoxa rörelsen i bland annat frågor som rör homosexuella.