Malmö är på många sätt en fantastisk stad. Malmö Pride gör den mer fantastisk. Och under tio dagar i augusti 2021 kommer Malmö att vara helt enastående. Då väntas en halv miljon besökare från hela världen till World Pride och Eurogames i Köpenhamn och Malmö. Just nu fattar den socialdemokratiska och miljöpartistiska kommunledningen de nödvändiga besluten om finansiering av stadens bidrag.

Det blir de största evenemang staden någonsin haft, möjligen med undantag av Baltiska utställningen 1914. De hade omöjligt hamnat i Malmö om det inte varit för organisationen Malmö Prides driv och förmåga att med knappa resurser skapa en fantastisk kampanj. På några få år har prideorganisationen i Malmö professionaliserat den årliga Prideveckan, ökat besökarantalet och ökat synligheten. Pride är en fest, men också en kunskapsspridare och en politisk udd mot dem som hotar HBTQ-personers friheter.

”Sverige är inte framme än”

Det är lätt att inbilla sig att Sverige är upplyst och tolerant. Det är en farlig självbild för ett land att ha. För även om Sverige kommit längre än många andra, kanske till och med de flesta, så innebär inte det att vi är framme. Samma hat och rädslor som finns överallt finns här också. Samma osäkerhet och ångest över att våga komma ut, samma strikta och ibland med våld upprätthållna normer kring kön och sexualitet, samma religiösa vanföreställningar om att gudarna fördömer vissa typer av kärlek och lust.

För Miljöpartiet har det alltid varit viktigt att kämpa för alla människors rätt att älska eller känna lust till vem den vill. I den rödgröna regeringen pågår arbetet med att stärka HBTQ-personers möjligheter att leva sina liv utan att diskrimineras. Att förbättra transpersoners situation och hälsa är högprioriterat, liksom en moderniserad föräldraförsäkring som passar även stjärnfamiljer.

”Kraften är omvälvande”

I Malmö ska det vara en självklarhet att bli bemött utan fördomar. Det gäller gammal som ung. Vi ser därför till att skolelever kan känna sig trygga med att skolkuratorn vet vad det innebär att vara en HBTQ-person. Och vi gör det möjligt för äldre Malmöbor att välja ett äldreboende med särskild HBTQ-kompetens. Snart får staden också sitt första LSS-boende där de anställda är utbildade inom HBTQ-frågor.

Runtom i Malmö – inom förskolan, i det kommunala bostadsbolaget, på våra hem för ensamkommande, på stadsbiblioteket och så vidare – växer kunskaperna så att alla Malmöbor i alla lägen ska känna sig respektfullt bemötta. Snart får vi dessutom resultatet av en omfattande hederskartläggning, som visar om och på vilket sätt HBTQ-personer i Malmö drabbas av hedersförtryck, så att vi kan sätta in riktade åtgärder.

En av de saker som gör mig gladast när jag ser tillbaka på mina snart fyra år som kommunalråd är stadens fördjupade och mer långsiktiga samarbete med organisationen Malmö Pride. Pridefestivalen är ett viktigt komplement till både lagstiftning och HBTQ-utbildningar. Att med stolthet visa att en vågar vara den en är skickar ett starkt budskap. När tusentals personer gör det tillsammans är kraften omvälvande.

Välkomna hit under World Pride!

Nils Karlsson (MP)