FNs Generalförsamling antog under tisdagen en resolution där medlemsländer uppmanas att skydda sina medborgare mot ”utomrättsliga avrättningar”. I resolutionen räknas en rad olika grunder till att sådana idag sker och i resolutionen uppmanas medlemsländerna undersöka dessa.
I utkastet till resolution ingick i en bisats även ”sexuell läggning” bland de skäl som räknades upp. Men när FNs generalförsamling skulle ta ställning togs just den bisatsen bort. OIC, Organisation of the Islamic Conference med stöd av den afrikanska gruppen krävde att sexuell läggning inte inkluderades, uppger Integrations- och jämställdhetsdepartementet idag.
– Det är skrämmande att FN ligger så oändligt långt efter i HBT-frågorna. Varje dag kränks och förtrycks HBT-personer runt om i världen. Även i Sverige har vi mycket kvar att göra men vi har ändå nått stora framsteg. I FN kan frågorna nu inte ens nämnas, säger statsrådet Erik Ullenhag, som ansvarar för HBT-frågor i den nya regeringen.
– När hänvisningen till sexuell läggning infördes var det en första framgång för Sverige i vårt arbete för att driva mänskliga rättigheter för HBT-personer. Nu är FN tillbaka på ruta ett igen. Den svenska regeringen kommer fortsatt driva på i HBT-frågor nationellt och internationellt, avslutar Erik Ullenhag.

I originalskrivningen står Sexual orientation med. Det ströks efter krav från OIC:
”(b) To ensure the effective protection of the right to life of all persons under
their jurisdiction and to investigate promptly and thoroughly all killings, including
those targeted at specific groups of persons, such as racially motivated violence
leading to the death of the victim, killings of persons belonging to national or
ethnic, religious and linguistic minorities, killings of persons affected by terrorism,
hostage-taking or foreign occupation, killings of refugees, internally displaced
persons, migrants, street children or members of indigenous communities, killings
of persons for reasons related to their activities as human rights defenders, lawyers, journalists or demonstrators, killings committed in the name of passion or in the name of honour, all killings committed for any discriminatory reason, including sexual orientation, as well as all other cases where a person’s right to life has been violated, and to bring those responsible to justice before a competent, independent and impartial judiciary at the national or, where appropriate, international level, and to ensure that such killings, including those committed by security forces, police and law enforcement agents, paramilitary groups or private forces, are neither condoned nor sanctioned by State officials or personnel.”