I Uppdrag Granskning den 2 februari sa Al-Salamskolans skolchef Hussein Aldaoudi att det inte finns några homosexuella muslimer. Hans uttalande kom i samband med ett reportage om bygget av moskéer finansierade av Saudiarabien.
Aldaoudi fick i reportaget frågan om hur han skulle agera om någon av de elever som går i Al-Salamskolan skulle vara homosexuell. Det skulle inte vara ett problem, förklarade han, utan menade att det handlar om relationen mellan eleven och dennes föräldrar.
Sedan la han till uttalandet att det inte finns några muslimer som är homosexuella.
– En riktig muslim gör inte så, sa han.
I Al-Salamskolans likabehandlingsplan tas ett flertal gånger frågan om sexuell läggning upp bland de värdegrunder som skolan skall arbeta kring. Målet är att öka förståelsen för olika sexuella läggningar. Bland annat sägs i planen att skolsköterska och pedagogisk personal skall ta upp olika sexuella läggningar och heteronormativitet. I planen skrivs att alla pedagoger på skolan skall ”tänka sig för HUR man pratar om familjer och olika samlevnadsformer och inte ta heterorelation som norm och annat som avvikande.”
Skolchefens uttalanden i Uppdrag granskning menar RFSL Ungdom strider mot antidiskrimineringslagen och man har nu anmält skolan till Skolinspektionen.
– Detta är ett oacceptabelt uttalande från en skolchef och strider mot det lagen kräver av skolors värdegrundsarbete. RFSL Ungdom kräver att Skolinspektionen genomför en granskning av skolans arbete mot homofobi omedelbart, säger Felix König, förbundsordförande RFSL Ungdom och uppmanar samtidigt skolminister Jan Björklund (fp) att i sin översyn av de kontrollsystem för skolor som nu skall ses över även inkludera hur skolor arbetar kring homofobi och likabehandling.
– Skolchefens agerande visar att en skola, trots att man har en likabehandlingsplan, inte därmed är trygg för alla elever. Det är orimligt att man ska få driva en skola om man uppenbarligen inte delar den värdegrund som ska prägla alla skolors verksamhet, menar Felix König.

Se inslaget i Uppdrag Granskning