Med motivet att den planerade Prideparaden i Budapest stör trafiken har polisen avslagit arrangörernas ansökan om tillstånd.
ILGA Europas verksamhetschef Evelyne Paradis säger idag att man är ”bekymrade över utvecklingen i EUs ordförandeland”.
Prideparaden har genomförts under en lång rad år i Ungern. De senaste åren har dock högerextrema grupper attackerat paraden och förra året kunde den genomföras endast efter en stor polisinsats.
– Att Prideparaden inte getts tillstånd har stärkt vår oro för hbt-personers situation i Ungern, säger Paradis.
– Just nu ligger förslag om att i landets konstitution begränsa äktenskapet till att endast omfatta en man och en kvinna vilket ger effekten att en framtida öppning för enkönade äktenskap stoppas. Dessutom har det nuvarande ordförandelandet inte någon referens till hbt-rättigheter ens i de delar som tar upp jämställdhet. Och det utkast till ny medialag som reviderats efter hård kritik från EU hade även som mål att förhindra enkönade ömhetsuttryck.
Paradis och ILGA-Europa uppmanar EU-institutioner och medlemsländer att påminna Ungern om dess skyldigheter enligt de grundläggande principerna om jämställdhet, icke-diskriminering och respekten för mänskliga rättigheter omfattande alla.

Stort säkerhetspådrag i Budapest


Kaczynski-visit stoppar Prideparad

Ett fyrtiotal nazister arresterade i Ungern