Studien gjordes av RedLetterDays och resultatet visade att endast 27 av världens 169 länder tillåter samkönade par att adoptera. Siffran har på 10 år ökat från 4 procent till 16 procent, vilket ses som en stor framgång, även om det fortsatt behövs göras mycket.

Men framgången får ses i det lilla och för 10 år sedan var det endast sex länder i världen som tillät adoption för samkönade par och de var Sverige, Belgien, Sydafrika, Israel, Spanien och Nederländerna. Av Europas 51 länder har samkönade par möjlighet att adoptera i 16.

Även om det är lagligt i praktiken för samkönade par att adoptera i vissa länder har det nästan varit omöjligt eftersom de som är adoptionsförmedlare måste ha organisationer eller myndigheter i länder som kan tänka sig att förmedla adoptivbarn till samkönade par.

Sveriges lagändring 2003, gjorde det möjligt för homosexuella par att adoptera, men inte förräns 2015 blev ett samkönat par föräldrar genom internationell adoption. Jacob Neves och Saymom Neves blev godkända i Brasilien för att genomföra en enskild adoption.