I en frän debattartikel på tidningen New Europes hemsida framför Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Tomas Hammarberg, hård kritik mot europeiska politiker och beslutsfattare.
”En förändring är endast möjlig om Europas länder visar en mer genuin politisk vilja för att adressera dessa problem med större beslutsamhet än man hittills visat upp.”
Thomas Hammarberg släppte nyligen en rapport om situationen för hbt-personer i Europa. I rapporten framgår att det finns en lång rad problem såväl vad gäller lagstiftning som attityder i en stor del av Europarådets 47 medlemsstater.
I debattartikeln på New Europes hemsida lyfter Hammarberg våldet mot Prideparaden i Split tidigare i somras, liksom förra årets våld mot paraderna i Belgrad och Vilnius. Han noterar att polisen skyddat paraddeltagarna men ser samtidigt behovet av massiva polisinsatser som ett problem i sig.
”Det är nu hög tid för europeiska politiker att tackla fenomenet homofobi och transfobi, och ta tag i roten till dessa problem. Det första steget är att erkänna att problemet är allvarligt och att ett systematiskt agerande behövs för att stärka medvetenheten på samhällets alla nivåer. Och att det finns ett akut behov av att motverka alla tendenser till diskriminering mot denna grupp av människor – även i officiella ställningstaganden om mänskliga rättigheter och jämställdhet.”
Förutom attackerna mot Prideparader understryker Hammarberg det höga antalet självmord bland unga hbt-personer liksom bristerna i att inkludera hbt-personer i hatbrottslagstiftning.
Han understryker att det i 29 medlemsländer finns krav på sterilisering av transsexuella för att få sitt valda kön juridiskt erkänt och han lyfter att det i 15 länder finns krav på att transsexuella skall leva ensamma vilket för många innebär statligt påtvingad skilsmässa.
Sverige är bland de länder där dessa två krav lever kvar.

Läs Thomas Hammarbergs artikel på New Europes hemsida

LGBTStudy2011_en.pdf


Europarådskritik av sterilisering