Sedan ett antal år har organisationen Arabiskt initiativ arbetat med att samla arabiskspråkiga hbt-personer i Sverige. I samband med Stockholm Pride som lanserar nu även ”latinskt initiativ” och under den gemensamma ”hatten” Svenska HBTQ-Initiativ (SQI).
-Sedan Arabiskt Initiativ bildades har vi sett stort intresse bland andra etniska grupper, säger Vice ordförande för SQI och talesperson för Arabiskt Initiativ Ali Al-Basri.
– Jag gick på många av Arabiskt Initiativs aktiviteter och tyckte att det var en bra sammanhållning. Idén föddes att göra samma sak för spansktalande, säger Giovanni Nigrinnis talesperson för Latinskt Initiativ.
Under Pride syns de via ett seminarie under torsdagen på temat ”Jag är inte rasist men…” som leds av Ellen Blemore som är ordförande i Uppsalas Arabiskt initiativ.
Dessutom hålls en traditionsenlig fest på lördagskvällen, denna gång på Kägelbanan.
På SQIs hemsidor hittar du mer information på spanska, engelska, svenska och arabiska. Och SQI har som mål att samla mer etniska grupper under sin ”hatt”.
arabinitiative.org