Användningen av droger tillsammans med sex har funnits länge i hbtq-communityt men RFSL Stockholm och Sexperterna har märkt av en förändring den senaste tiden. Mottagningen kommer öppna i september och ska finnas till för homo- och bisexuella män som känner att de behöver hjälp med oönskade konsekvenser av chemsex.

– Många kan tycka att det är svårt att veta var man ska vända sig, det kan också kännas som ett stort steg att vända sig till beroendevården. Med mottagningen vill vi sänka trösklarna in i vården och man behöver inte ha ett tydligt problem för att komma hit. Man kanske bara vill få hjälp att sortera sina tankar eller bolla sina funderingar kring droger. Vi utgår från personens behov och frågeställningar och är här för att ge stöd utan pekpinnar säger Emil Briones Ahlén, socionom och kurator på RFSL Stockholm.

Det finns liknande mottagningar i andra länder i Europa men inget i Sverige, förrän nu.

– Vi ser tillgång till information och hälsoinsatser som en rättighet, målet kan självklart vara att sluta ta droger men det kan också handla om att ta mindre, ta en paus eller göra det säkrare, säger Emil Briones Ahlén.

Mottagningen kommer inte bara stötta personer som behöver hjälp med chemsex utan även erbjuda gratisutbildningar till dels vården och kommersiella aktörer som nattklubbar, barer och bastuklubbar.

– Vi har sedan länge ett gott samarbete med nattklubbsarrangörer och ser dem som en viktig aktör att utbilda i chemsexfrågor. Framförallt handlar det om att lära sig identifiera och hantera överdoser för att rädda liv. Det finns ibland en ovilja att ringa ambulans när någon tagit en överdos, det är något vi kommer att adressera i utbildningarna riktade mot klubbar och barer, säger Nicklas Dennermalm, projektledare RFSL Stockholm.

Projektet är finansierat med stöd av Region Stockholm och mottagningen kommer att finnas i RFSL Stockholms lokaler på Södermalm och i samband med Testpoint (RFSL Stockholms hivtestning) vid Rådmansgatan.

– I nuläget har vi finansiering till maj 2020 men vi hoppas självklart på en fortsättning, säger Jacob Tardell, ordförande RFSL Stockholm.

RFSL Stockholm och Sexperterna öppnar kuratorsmottagning för personer i queercommunityt med erfarenheter av chemsex – användning av droger i sexuellt syfte. Droger har varit en del av communityt i decennier. Hur vanligt och exakt vilka droger och hur dessa droger tagits har så klart förändrats över tid. Men det är tydligt att det sker en snabb förändring just nu.