Imorgon blir första gången som USA:s högsta domstol (HD) beslutar i fall som rör hbtq-rättigheter sedan Donald Trumps två konservativa domare, Brett Kavanough och Neil Gorsuch intagit sina livstidslånga stolar. Oron för bakslag för hbtq-communityt ökar då Trumps invalda domare ger HD en konservativ majoritet, men också på grund av att Trump administrationen redan har skalat bort flera rättigheter för communityt.

Fallen ska prövas mot den medborgerliga rättigheten av skydd mot könsdiskriminering på arbetsplatsen.

En av de som ska höras är Aimee Stephens. 2013 fick hon sparken från sitt jobb på en begravningsbyrå utanför Detroit, Michigan. Bara två veckor efter hon kommit ut som trans i ett brev till sin chef. Vilket QX tidigare har rapporterat om.

– Jag gav min chef brevet där jag skrivit att jag från och med nu skulle gå till jobbet som mitt sanna jag – en kvinna som heter Aimee.

–  Innan jag skrev brevet satt jag i min trädgård och funderade på hur jag skulle ta livet av mig. Då kom jag på att det faktiskt fanns en annan väg framåt. Jag tyckte om den jag egentligen var och kunde börja leva mitt liv som mitt autentiska jag, minns Aimee i Out.

Efter hon avskedats stämde hon begravningsbyrån som menade att det var inom lagens ramar att sparka henne. De argumenterade att fallet borde avskrivas helt eftersom kvinnan Aimee Stephens aldrig arbetat på byrån.

Sedan dess har flera domstolar dömt både för och emot Aimee, vilket nu tagit hennes fall hela vägen till USA:s högsta domstol.

– Det är på många sätt chockande att det här är det första fallet som rör medborgerliga rättigheter för transpersoner som har gått till Högsta domstolen. Vi har ju alltid funnits, fortsätter Aimee.

Domen väntas komma nästa år.