Berätta Edith, vad är en lesbisk konferens?

– Det är ett tillfälle att samlas och diskutera frågor så som lesbisk hälsa, att vara lesbisk på arbetsplatsen och övrigt i samhället, en plattform för utbyte av erfarenheter och gemenskap, samt ett tillfälle att tillsammans ta fram en agenda för att jobba vidare med frågor som rör oss lesbiska.

Är den bara för lesbiska kvinnor?

– Målgruppen för konferensen är lesbiska, men även bi- och transkvinnor är välkomnade.

Hur bra är vi i communityt på att nätverka?

– Det finns flera grupper på Facebook och flera klubbar har startats senaste åren, men vi är inte så bra på att nätverka i form om konferens och vid tillfällen där vi kan sitta ner och diskutera våra frågor, eller när lamporna tänds.

Vad tror du att man får med sig från konferensen?

– Förhoppningsvis lusten att synas mer i communityt och utanför den, kraften att lyfta våra specifika frågor och viljan att jobba mer tillsammans, och några nya vänner såklart.

Vilken del ser du själv mest fram emot?

– Workshopen om lesbisk agenda för det är då vi kommer jobba tillsammans för att ta fram våra viktigaste frågor och hittar ett bra arbetssätt som nätverk samt hjälper beslutsfattare och andra att förstå våra behov bättre.

Läs mer om eventet här!