I svaret till en motion som lämnats in inför Sverigedemokraternas Landsdagar, som drar igång den 21 november, framgår det att partistyrelsen kraftigt vill begränsa hur det flaggas på offentliga byggnader. De skriver också att de ”tydligt ska driva frågan om att ett flaggceremoniel” införs på statliga, kommunala och regionala byggnader och myndigheter.

Att privatpersoner flaggar ceremoniellt vill de dock inte lagstifta om men ”uppmuntra”.

Det är genom en utökad flagglag som bland andra regnbågsflaggan ska stoppas.

” Flagglagen bör innehålla regler för flaggans utseende, vilka flaggdagar som ska anses vara officiell, att myndigheter endast ska föra den svenska flaggan och andra myndighetsspecifika flaggor. EU-flaggan och icke officiella flaggor bör överhuvudtaget aldrig finnas på offentliga byggnader.”