Homosexuella och somalier passar inte helt på det finska fastlandet. Det anser Sannfinländarnas riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen.
– Vi kan ju placera bögar, lesbiska och somalier där för att bo tillsammans och så får vi se vilket slags modellsamhälle det blir av det, säger han till Ilta-Sanomat, enligt Hufvudstadsbladet.
Teuvo Hakkarainen är irriterad över att Svenska folkpartiet kritiserar Sannfinländarna för att de inte tar hänsyn till minoriteter i sin politik. Och med somalierna och homosexuella på Åland så menar han att det då kommer att uppstå problem.
– Där kan sedan somalierna skräna vad de vill från sina minareter, sa han till Ilta-Sanomat som bevis för sin slutsats.
Hans snilleblixt framfördes då han efter en redan genomförd intervju ringde upp tidningen en extra gång. Ilta-Sanomat hade intervjuat honom i samband med en artikel i Helsingin Sanomats helgbilaga där det påstods att homosexuella män skulle gilla honom.
Sannfinländarna rönte politisk framgång i senaste riksdagsvalet och profilerar sig som motståndare till det man ser som förmåner för den svenskspråkiga minoriteten i landet liksom att man likt sitt syskonparti i Sverige, Sverigedemokraterna, är invandrings”kritiska”.
Den svenske författaren Wilhelm Moberg skall i samband med ”homoskandalerna” på 50-talet kring moralväktaren pastor Karl-Erik Kejne och Kurt Haijby som skirvit om sin relation med kung Gustav V, ha föreslagit att alla homosexuella skulle deporteras till Gotland. Ett uttalande som möjligen mer är myt än verklighet då det också tillskrivs skriftställaren, Mobergantagonisten och pingstvännen Ebbe Reuterdahl.
2011 är det dock alltså inte längre Gotland som är på tapeten för homodeportationer utan en annan av Östersjöns vackra öar.