Fyra hivsmittade har upptäckts i Stockholms kö för den hiv-förebyggande behandling med PrEP, varav tre kan konstateras ha smittats under tiden de väntat, rapporterar Sentry.

Idag står cirka 700 personer i kö medan 580 personer har fått påbörja behandlingen på Venhälsan. Av de som har fått påbörja behandlingen har ingen testat positivt för hiv.

Anna Starbrink (L) är Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm och har varit med i införandet av PrEP i Stockholm. Hon säger att efterfrågan varit större än väntat och förklarar att den långa väntetiden handlar om att det är kö för att få träffa läkare.

– Det är viktigt att man träffar läkare för en första bedömning och eventuell förskrivning och återkommande under behandlingstid för att följa upp en ganska tuff behandling och eventuella sidoeffekter, och för att vi ska kunna erbjuda ett bra stöd till de personer i riskgrupper som PrEP -behandlingen är till för.

På frågan om hur hon ser på att fyra har testat positivt under tiden de köat för behandling poängterar hon att det är fortsatt viktigt att skydda sig.

– Det är förstås förfärligt när människor smittas av hiv. Oavsett om man går på PrEP eller inte är det viktigt att ta hand om och skydda sig själv och sina sexpartners, för att förebygga att smittas eller att smitta andra.

Jonas Lindberg som är Vänsterpartiets sjukvårdspolitiske ledamot i Region Stockholm beskriver händelsen som ”katastrofal”.

– Vi träffade Venhälsan i december och fick då informationen att kön växer i princip vecka för vecka. Anstormningen för att använda PrEP har varit mycket större än man förutspått. Antingen måste man öka resurserna till Venhälsan så att de har möjlighet att ta hand om det eller så måste man öka antalet mottagningar som kan förskriva PrEP.

Vidare berättar han om en motion som han varit delaktig i som erbjuder en till lösning på problemet, men som ännu inte kommit fram.

– Man måste inrätta en lågtröskelmottagning där man bland annat snabbt kan testa sig för hiv och få förskrivning av PrEP. Det är helt uppenbart att väntetiden och tillgängligheten är för dålig. Det här är en resurs- och prioriteringsfråga för idag har man i princip all kunskap som behövs för att kunna utrota hiv.