Igår kunde QX rapportera att en tredjedel av Polen nu klassas som en hbtq-fri zon. Detta har väckt stor ilska, bland annat från Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani som nu ska ställa tre frågor till EU-kommissionen.

  • Håller kommissionen med om att det här är ett oacceptabelt beteende som bryter mot EU-lag, sätter miljontals personer i risk genom att normalisera och trissa upp stigmatiseringen av en redan sårbar grupp, samtidigt som man ignorerar löften om att icke diskriminera vilket alla EU-länder har förbundit sig till?
  • Kommer kommissionen använda alla redskap tillgängliga för att snabbt se till att dessa ”zoner” tas bort och ansvariga myndigheter får stå till svars för det här övertrampet mot det polska folket och alla andra som vistas eller reser i dessa zoner?
  • Kommer kommissionen, genom till exempel förhandling av den fleråriga budgetramen som involverar den Europeiska kontrollmekanismen för rättsstaten, vidta åtgärder som försäkrar att en sådan här behandling av EU-medborgare följs av ett stopp av EU-medel?

Till QX säger Al-Sahlani att homohatet måste stoppas.

– Jag anser att Europa behöver lagstiftning som tydligt gör det olagligt att diskriminera människor på grund av vem man älskar, säger hon.