Det var under en pressträff i måndags som den brittiske premiärministern Boris Johnson utryckte sin vrede mot ”omvandlingsterapi”- behandlingar och att dessa ”inte har en plats i ett civiliserat samhälle, och därmed inte heller i det här landet”.
– Vi genomför just nu en studie kring var dessa genomförs och därefter ska vi ta fram en handlingsplan över hur dessa ska förbjudas, sa Boris Johnson till den församlade pressen.

Vid samma tillfälle fick premiärministern frågan om hur regeringen kommer att ställa sig när det gäller diskussionerna kring att göra om ”könstillhörighetslagen”, ”Gender Recognition Act”, efter sommarens ledighet.  Detta eftersom det på senare tid har skvallrats om att regeringen inte kommer att låta tidigare premiärministern Theresa Mays planer från 2017 om att man planerar att göra det lättare för transpersoner att få sitt könstillhörighet legalt erkänd, att fortgå.
Därmed kan det komma att vara fortsatt tufft för transpersoner att få juridiskt erkännande när det gäller könstillhörighet.

För att ändra sitt juridiska kön måste en person i Storbritannien idag leva som det andra könet i minst två år och genomgå medicinska utredningar för att få ett godkännande av myndigheterna. Theresa Mays konservativa regering planerade att slopa detta och låta personen ifråga bestämma om hen är man eller kvinna och omgående få sitt födelsebevis ändrat.

Men genom att förbjuda ”omvandlingsterapi” så spekuleras det i att regeringen resonerat att bakslaget från HBTQ-communityt blir mildare om man tar vår sida i den fighten, medan man ligger lågt och inte bryr sig om att ändra ”könstillhörighetslagen” alls.