Bidragen för att delta i det kulturella utbytesprogrammet var inte mycket. De polska städerna hade ansökt om summor från 5000 till 25 000 euro, men kommissionen menar att avslagen är en tydlig markering.

– EU:s värderingar och grundläggande rättigheter måste respekteras av medlemsländerna och deras myndigheter. Det är därför sex vänortsansökningar från polska städer som har infört ”hbtq-fria zoner” eller antagit resolutioner om ”familjerättigheter” har avslagits, säger jämställdhetskommissionären Helena Dalli.

Totalt fick 127 europeiska städer, varav åtta polska, sina ansökningar beviljade.