Det var i förra veckan som Stoppa Pressarna avslöjade att Fredrick Federley bott tillsammans med en närstående som dömts för grova sexbrott mot barn. Enligt Expressen kan de nu avslöja att EU-parlamentarikern haft möte med Kriminalvården redan i september, ett agerande från myndigheten på grund av hans sambos brottsliga bakgrund.

QX har flertalet gånger försökt få kontakt med Fredrick Federley i svar på frågan om han var medveten om de brott som sambon begått.
Men nu visar uppgifter från Kriminalvården, som Expressen tagit del av, att mannen är villkorligt frigiven sedan i januari i år under övervakning av frivården.

Övervakning innebär att den som är villkorligt frigiven måste träffa Kriminalvårdens frivård regelbundet, och det är i samband med detta Fredrick Federley fått vetskap om mannens brott. Enligt Expressen hade Federleys sambo ett möte med frivården 11 september, där relationen till centerpolitikern uppmärksammades, varpå Fredrick besökte frivården några dagar senare tillsammans med sambon.

Paus från politiken

Fredrick Federley gick ut på sin Facebooksida med att ha tar en paus från politiken, detta i samband med att det uppdagades att han bott tillsammans med en person som är dömd för grova sexbrott mot barn. Mannen är dömd för grov våldtäkt mot barn 22 tillfällen och brotten ska ha begåtts mellan 2013 och 2014.
I domen, som QX tagit del av, går det också att utläsa att mannen är dömd för grovt sexuellt övergrepp mot barn vid två tillfällen, sexuellt ofredande vid sex tillfällen och grovt barnpornografibrott vid 38 tillfällen. Mannen dömdes 2014 till nio års fängelse, men var villkorligt frigiven när han träffade Fredrick Federley.