Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard är mycket kritisk till regeringens kompletterande förslag till den framtida migrationspolitiken. Det innehåller bland annat ändringar som skulle låta hbtq-flyktingar på ett säkrare sätt omfattas av möjligheten till anhöriginvandring. Förslag för Sveriges framtida migrationspolitik lades ut redan i höstas, ett förslag Maria Malmer Stenergard varit kritisk till redan från början, som nu regeringen vill komplettera.
Det här vill regeringen bland annat komplettera med:

  • Hbtq-flyktingar ska kunna nyttja anhöriginvandring även om de inte varit sambos i landet de flytt från.
  • Som huvudregel ska försörjningskrav gälla vid anhöriginvandring.
  • En särskild bestämmelse om humanitära skäl för fall där det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, till exempel mycket allvarlig sjukdom.

Maria Malmer Stenergard menar att det kompletterande förslaget riskerar att sätta Sverige i samma situation man var i under flyktingkrisen 2015, medans migrationsminister Morgan Johansson(S), säger att de här ändringarna har marginell påverkan på den totala anhöriginvandringen.

RFSL: ”Överdriven reaktion”

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL, menar i ett pressmeddelande att det är bra att regeringen kommit med ett nytt kompletterande förslag som innebär att det skulle bli lättare för en partner till en hbtqi-flykting att anhöriginvandra. Men Palacios tycker att uttalandet från Maria Malmer Stenergard är överdrivet.

– Vi beklagar Moderaternas fullständigt överdrivna reaktion på förslaget till förbättring av hbtqi-personers möjlighet till anhöriginvandring. Vi hoppas och tror att Moderaterna egentligen vill att hbtqi-flyktingar ska ha samma chans som andra att återförenas med sina familjer, säger Deidre Palacios.

QX har sökt Morgan Johansson(S) och Maria Malmer Stenergard(M) för en kommentar.