Det står nu klart att RFSL Luleå får fortsatt stöd efter en majoritet i kommunen. Det var tidigare i veckan som föreningen meddelade att de blivit tvungna att varsla personal efter att de inte visste om de skulle få fortsatt stöd inför 2021. Men nu är ekonomin säkrad.

– Vi kan fortsätta bedriva vår livsviktiga verksamhet. Det är en otrolig lättnad för alla i föreningen att äntligen fått ett glatt besked. Dessutom känns det roligt att kunna genomföra vårt jubileum när Luleå Pride firar 10 år, säger Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå.

Ni ansökte om dubbelt stöd inför 2021, fick ni det?
– Nej vi fick inte det dubbla. Vi kommer få 700 000 kronor som tidigare år. 

Vad hade ni velat göra för de extra pengarna?
– Den största anledningen till att vi sökte mer pengar är att vi ser ett ökat behov av vår verksamhet. Vi ville utöka samtliga projekt som vi driver med finansieringen av Luleå kommun. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas men i liknande skala som tidigare år.  Nu ligger fokus på att söka pengar från andra håll samt fortsätta vår dialog med Luleå kommun så vi kan göra verklighet av vår vision med mer verksamhet som når ut till fler. 

Joakim har meddelat personalen att det inte blir några uppsägningar och berättar att alla inom föreningen blev glada och lättade.
– Det kan hända att det kom en liten lyckotår till och med (skrattar).  Nu kan vi fokusera på viktigare saker och ladda upp för ett spännande 2021! 

Vad tror du betydelsen av att RFSL Luleå finns? Är det bara folk från Luleå som tar sig dit?
– RFSL Luleå och norra Norrbottens län har sedan 2012 varit med och bidragit till ett mer öppet Norrbotten där en får vara sig själv och leva sitt liv. Jag själv trodde aldrig att jag skulle bli kvar här men tack vare RFSLs arbete känner jag att Luleå är en bra stad att leva i för mig. Det är en stor anledning till att jag valde att engagera mig då arbetet inte får stanna av.