I februari månad släppte ILGA Europa sin årliga rapport om HBTQI-personers rådande situation. En mycket oroande läsning. I land efter land vittnas det om hat, hot och trakasserier som drabbar HBTQI-personer. Det kommer rapporter om politiker och religiösa ledare som verbalt går till attack mot HBTQI-personer. Vi måste vända utvecklingen!

Tyvärr syns resultaten av ILGA Europas rapport även i Sverige. På flera håll i landet har vi under de senaste åren sett politiska företrädare som motarbetare HBTQI-personers fri- och rättigheter. Det senaste i raden av exempel hittas i Svalöv där kommunens bibliotek tvingades att plocka bort sin HBTQI-certifiering. Beslutet fattades med Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson i spetsen. Och beslut som stod oemotsagt av samarbetspartierna M och KD.

Händelsen i Svalöv är bara ett exempel. Förbud mot Prideflaggor som införts i flera kommuner är ett annat. Det är uppenbart att det finns politiska företrädare i Sverige som vill vrida klockan tillbaka. Tillbaka till en tid då HBTQI-personers rätt att höras och synas begränsades till den grad att man låtsades som om vi inte fanns. Vi måste stoppa den utvecklingen. Det är därför som Regnbågsnätverket fyller en så viktig funktion.

2021 valde Centerpartiet i Skåne att döpa om sitt HBTQ-nätverk till Regnbågsnätverket. Ett initiativ för att fler ska känna sig välkomna i vårt nätverk. Och kanske är det tydligare än någonsin att ett Regnbågsnätverk faktiskt behövs. Statistiken är tydlig. HBTQI-personer har genom historien förföljt och utsatts för brott. Något som också fortsätter att hända, både i Sverige och i resten av världen. Detta vill vi i Regnsbågsnätverket förändra. Vi driver också på i frågor som rör exempelvis bloddonation för HBTQI-personer, könsneutral lagstiftning och ett tredje juridiskt kön.

Vi i Centerpartiets Regnbågsnätverk ser med allvar på ILGA Europas rapport. Med lika stort allvar ser vi på agerandet från vissa politiska företrädare i Sverige. Centerpartiet har inte för avsikt att hala Prideflaggan, utan vi kommer att fortsätta hylla den & kärleken! Vi ser betydelsen av att HBTQI-frågor har tagit plats och att de fortsätter att ta plats i debatten. När mörka krafter hotar våra fri- och rättigheter jobbar vi i Centerpartiets Regnbågsnätverk mot en ljusare framtid.