Domstolen i danska Kolding beslutade den 2 mars att neka en biologisk moders fru att bli registrerad som medmamma. Bakom beslutet ligger att domstolen inte ansett att den hemma-insemination som lett till graviditeten skett under sjukvårdens professionella överinseende.

Av domslutet framgår att det gifta paret själva fått kontakt med en spermadonator. De och donator hade fått råd av kvinnornas läkare. Donatorn och läkaren hade skrivit under en blankett där spermadonatorn avsade sig faderskapet.

Domstolen konstaterar dock att läkaren aldrig träffat donatorn personligen och att läkaren inte gett god nog vägledning för inseminationen i hemmet. I domslutet hänvisas till Børneloven § 27 a som tolkas så att om man inte får god nog professionell vägledning vid hem-insemination så får partnern inte registreras som medmamma.

QX har kontaktat LGBT-Danmark för en kommentar till domen. Föreningen söker kontakt med paret innan de uttalar sig.