I en debattartikel i den belgiska tidningen De Standaard ber Antwerpens biskop Johan Bonny om ursäkt för Vatikanens uttalande om att inte viga samkönade par eftersom dessa lever i synd. Han säger i artikeln att han känner sig illa tillmods efter uttalandet och skriver ”Jag uppfattar speciellt en intellektuell och moralisk oförmåga att förstå. Jag vill be om ursäkt till alla som uppfattar detta svar som smärtsamt och oförståeligt: trofasta och Katolskt hängivna gaypar, föräldrar och far/morföräldrar till gaypar och deras barn, pastorala medarbetare och rådgivare till gaypar. Deras smärta för Kyrkan är även min idag.

Biskop Bonny reagerar särskilt på att Troskongregationen, med godkännande av Påven, tar till det ”tyngsta moraliska artilleriet” när det använder begreppet synd om samkönad samlevnad.

‘Synd’ är en av de svåraste teologiska och moraliska begreppen att definiera, och därmed en av de sista att använda som pekpinne mot individer och deras val att leva samman på. Och det är definitivt inget att använda för en generell grupp människor. Det människor önskar och kan, i denna sin levnadstid, med de bästa av intentioner de har för sig själva och andra, ansikte mot ansikte med den den Gud de älskar och kärleken, är inget enkelt pussel. Och notera att den klassiska Katolska moralteologin har aldrig tidigare hanteras dessa frågor på ett så förenklat sätt.

Biskopen menar även att Troskongregationens avvisande till att välsigna samkönade pars kärleksrelationer är provocerande då välsignelser ges till ”djur, bilar och byggnader”. ”Ett respektfullt förhållningssätt till samkönade äktenskap kan endast ske genom ett bredare synsätt på ”Äktenskapsordningen”, med möjliga variationer av äktenskap och familjeliv, inkluderat ett ärligt erkännande av såväl likheter som skillnader. Gud har aldrig varit vare sig stingslig eller pedantisk i sin önskan att välsigna människor.

Debattartikeln avslutas med att biskopen kallar uttalandet för ”olyckligt för Kyrkan” och ett dåligt exempel på ”hur vi kan göra en gemensam resa.

I den svenska katolska tidningen Signum kommenteras Troskongreationens uttalande med att den splittring som finns inom den Anglikanska kyrkogemenskapen är något Katolska kyrkan vill undvika men att uttalandet knappast kommer få slut på diskussionen. Signum konstaterar att

I Signum noteras att debatten om att öppna för välsignelse av samkönade äktenskap är något som huvudsakligen förs ”norr om Alperna” och exemplifieras med biskopen av Limburg, Georg Bätzing, som vill se en offentligt erkänd lösning utan att kallas äktenskap.