I samband med Stockholm Pride i år har Rinkeby-Kista valt att göra sin största satsning någonsin. Man vill uppmärksamma hbtq-frågor och gruppens rättigheter och möjligheter.

– Det är synnerligen viktigt i en utsatt stadsdel där många upplever de begränsningar som sätts av hedersnormer, utsatthet och / eller kulturella och religiösa begränsningar. Vi vill bidra till att ta folkfesten Pride är och ska vara till människor som sällan eller aldrig ses eller hörs, säger Ole-Jörgen Persson(M), stadsdelsnämndsordförande i Rinkeby-Kista.

Persson menar att många i Rinkeby-Kista upplever en begränsning i sin rätt att uttrycka sig som man vill och bli respekterad för den man är. Prideveckan i Stockholm sågs som ett bra tillfälle att öka medvetenheten.
– Vi vill att Rinkeby-Kista ska vara en inkluderande stadsdel. Då måste vi också prata om de problem och utmaningar som gör att det idag inte alltid upplevs som så. HBTQ-personer sticker ut på många sätt, då alldeles för många hos oss inte upplever att man kan vara öppen med sin läggning eller könsidentitet. Det vill vi ändra på.

Så vad ska ni göra under Prideveckan?
– Vi kommer uppmärksamma veckan på olika sätt. Dels genom arbetet i vår hbtq-fritidsverksamhet, dels genom seminarier och dels genom det mest uppenbara av allt; regnbågsflaggor i hela stadsdelen. Vi kommer också under hösten att hbtq-certifiera alla stadsdelens fritidsgårdar. Tanken är att göra detta tillsammans med så många andra aktörer som vill vara med, framför allt är civilsamhället en viktig samarbetspartner för oss. 

Hur tänker ni kring pandemin och de restriktioner som gäller i nuläget?
– Vi hoppas att det ska vara möjligt att kunna genomföra fysiska arrangemang, men vi har naturligtvis en beredskap för att allt eller delar kan behöva arrangeras på andra sätt, framför allt digitalt. Det kommer klarna lite längre fram. Nu planerar vi och hoppas också kunna göra delar av detta i ett samarrangemang med stadsdelen i Spånga-Tensta.