I veckan som gick genomfördes en provomröstningar kring synen på samkönade äktenskap hos Immanuelskyrkan i Örebro, en av de större församlingarna inom Evangeliska frikyrkan.

Ömröstningen är en del av en diskussion om synen på homosexualitet inom , en av Sveriges mindre evangelikala och baptistiska samfund med ca 35000 medlemmar i 300 församlingar.

293 medlemmar deltog i omröstningen, av dessa sa 90 % att de hade nog underlag för att rösta och totalt var det 80% som röstade ja till att EFK skall godkänna samkönade äktenskap, uppger tidningen Världen Idag.

Tidningens ledare kallar beslutet ”djupt tragiskt, och det som nu sker i delar av svensk kristenhet är en rörelse bort från Guds skapelseordning. Och än värre: bort från skapelsens Gud.

De som kritiserar att nu även flera evangelikala och baptistiska församlingar öppnar för att välsigna samkönade kärleksrelationer hänvisar till framförallt Romarbrevet kapitel 1 där det står att Gud på grund av att människor ”bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur”, straffade dem genom att låta dem ”förnedra sina kroppar med varandra”, bland annat genom att ”kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,  likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män.

I samma Romarbrev kapitel 1 finns även motivet till den kristna kyrkans långa anti-judiska historia, då de judar som inte omvänder sig och tror på Jesus som Guds son skall straffas hårdast. Just dessa tolkningar av Romarbrevet, även de Guds ord, är dock något de flesta evangelikala kyrkor idag har tonat ned i sitt engagerade stöd till staten Israel.

När diskussionen började inom EFK för två år sedan skrev pastor Björn Cedersjö i den kristna dagstidningen Dagen om sitt ställningstagande för att omtolka synen på samkönade kärleksrelationer; ”När kristen etik i dag ska formuleras måste vi tolka och diskutera, inte bara kopiera vad som sägs i bibeltexterna.” Och han sammanfattar det kristna budskapet genom att citera Galaterbrevet 5:14, där Paulus säger att ”hela lagen” kan sammanfattas med endast ”Du ska älska din nästa som dig själv”. Och Cedersjö skriver att  ”jag utgår från denna grundsyn och låter den styra det som är mer oklart.