När Folketinget idag tog upp lagförslaget som gör att Danmark nu tar steget in i den krets av länder som inte gör skillnad på om det är enkönade eller olikakönade par som ingår äktenskap, så var det endast Dansk Folkeparti vars hela partigrupp röstade emot.
Danskt Folkepartis talesperson Christian Langballe förklarade att detta gjorde de eftersom ”äktenskapet är lika gammalt som människan själv” och att äktenskap under denna tid enbart skett mellan man och kvinna. Att Danmark halkat efter länder som Norge och Sverige när det gäller reformer på hbt-området har också kunnat förklaras med att Dansk Folkeparti haft stort inflytande under den tidigare regeringen.
Att frågan nu kunnat lösas handlar till stor del om Kyrko- och jämställdhetsminister Manu Sareen som genom att Danmark fortsatt har en statskyrka haft stort inflytande på reglerna för den kyrkliga vigseln. Men likt i Norge och Sverige blir det upp till den enskilde prästen att besluta om denne vill viga enkönade par eller ej.
Från danska hbt-rörelsen är idag tonläget entusiastiskt.
– Nu har vi ett äktenskap som gäller för alla som vill gifta sig, kommenterar Vivi Jelstrup ordförande i LGBT-Danmark. Inte ett heteroäktenskap och ett homoäktenskap, men ett äkta, mångfaldens äktenskap! Med alla de rättigheter och förpliktelser som knyts till att vara äkta par.
– Det registrerade partnerskapet har spelat en viktig roll för att säkra lesbiska, bögars och bisexuellas rättigheter, understryker LGBT-Danmarks rättspolitiske talesperson Søren Laursen. Men det är avgörande att lagstiftningen behandlar alla medborgare lika.
Den 15 juni kan nu äntligen de danska enkönade par som vill ingå äktenskap också göra detta på samma villkor som olikakönade par.
På sin Facebook-sida skriver idag statsminister Helle Thorning-Schmidt: ”För 23 år sedan var Danmark det första landet i världen att tillåta registrerat partnerskap mellan homosexuella. Idag tillåter vi homosexuella att ingå äktenskap på samma sätt som alla andra – något vi Socialdemokrater kämpat för i många år. Jag är glad över att det nu finns en stor majoritet i folketinget, som stöttar detta historiska beslut”.
I Norden är det nu endast Finland och Åland som har kvar partnerskapslagen. Besked om hur Grönland och Färöarna hanterar den nya danska äktenskapslagen har ännu inte kommit.