Under onsdagen bjöd jämställdhetsminister Märta Stenevi in till ett möte om myndigheternas viktiga roll för att stärka hbtq-rättigheter i Sverige. I pressmeddelandet som gick ut skrev man att generaldirektörerna för de hbtq-strategiska myndigheterna tillsammans med andra myndigheter och företrädare för organisationer för hbtq-personer är de som var inbjudna.

När QX hör av sig till Frida Färlin, pressekreterare hos Märta Stenevi, framkommer det att endast RFSL, RFSL Ungdom och FPES hade bjudits in. Det är bara en bråkdel av alla de organisationer och föreningar som företräder hbtq.
QX hörde av sig till flera organisationer som inte blivit inbjudna och de alla önskade att man hade bjudit in fler. En av de är Lesbisk Makt.
– Vi hade gärna bjudits in till mötet. Då hade vi bland annat kunnat lyfta behovet av mer långsiktig finansiering till civilsamhällets livsviktiga arbete för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter till ett gott liv och god hälsa, skriver Rebecca Sutton från Lesbisk Makt.

Både FPES, RFSL och RFSL Ungdom skriver till QX att de tycker att mötet var och ett bra tillfälle att få reda på hur de hbtq-strategiska myndigheterna jobbar för regnbågsrättigheter. Men också att det var tråkigt att fler inte hade bjudits in.
– Vanligtvis när vi har möten med de hbtqi-strategiska myndigheterna så brukar även Transammans och Lesbisk Makt vara med. Varför det blev så vet vi inte, men RFSL tycker självklart att de också borde ha bjudits in. Vi saknade deras viktiga röster på mötet, skriver Deidre Palacios, RFSL:s förbundsordförande.

Beklagar sig över att organisationerna är besvikna

Märta Stenevis pressekreterare Frida Färlin svarar i ett mejl att man inte alltid kan bjuda in alla till alla möten, men att man beklagar att vissa organisationer känt sig förbisedda.

– Statsrådet har många olika möten med aktörer inom sina ansvarsområden och det är viktigt att få en bred representation, samtidigt som det kan bli så att alla organisationer inte alltid bjuds in till alla möten. Vid just detta tillfälle valde vi att bjuda in de tre stora riksorganisationerna som företräder hbtqi-personers rättigheter. Det är olyckligt om organisationer känner sig förbisedda och att vi tar med oss det inför kommande träffar, svarar Frida Färlin pressekreterare hos Märta Stenevi.